= Hobby =
Jest wiele hobby na całym świecie
My mamy wspaniałe, jak dobrze wiecie
Elektronika tak mocno poraziła
Krótkofalowców z nas uczyniła

 

Historię swą mamy tak cudną i piękną
Czytając ją – czasami nogi nam miękną
W szeregach mamy uczniów, stolarzy
Kierowców, piekarzy oraz lekarzy

 

Mimo zawodów tak bardzo wielu
Każdy z nas radio ma na swym celu
Ludzie nas za dziwaków mają
Anteny na dachu nas tylko zdradzają

 

Wśród nas operatorzy i zwykli grzebacze
Telegrafiści i szmat przeżuwacze
W konstrukcjach lampy, tranzystory
Obecnie czas przyszedł i na procesory

 

Oprócz titawy, fonii oraz obrazu
Czas na formy cyfrowego przekazu
Pomysłów i technik jest już do woli
Od tego wachlarza aż głowa boli

 

Ciągle spragnieni technicznych nowinek
Niczym kawaler miłych dziewczynek
Otwarty umysł do końca więc miej
Twe piękne hobby zakończy Silent Key...

Janusz SP2BDW