Informujemy Koleżanki i Kolegów, że termin oddziałowego spotkania opłatkowo - noworocznego został ustalony 15 grudnia 2018 r. Informacje nt. jego organizacji przekażemy w terminie późniejszym.

W imieniu zarządu Oddziału Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz Oddziału

Zarząd Oddziału podjął uchwałę na mocy której członkowie oddziału, którzy mają staż 50 lub więcej lat posiadania licencji i w związku z tzw. okrągłą rocznicą (50, 55, 60 itd.) swojej pracy w eterze dla uczczenia jubileuszu podjęli decyzję pracy w eterze pod okolicznościowym znakiem - otrzymają jednorazowy prezent w postaci druku do 1000 szt. kart QSL dla znaku związanego z tą aktywnością. Warunkiem jest przesłanie w tej sprawie wniosku do sekretarza Oddziału wraz ze skanem licencji dla okolicznościowego znaku.

 

Piotr Eichler SP2LQP sekretarz Oddziału

Informacja z posiedzenia Zarządu BO PZK odbytego 16 X 2018 r.


W posiedzeniu uczestniczyli Witold Błasiak SP2JBJ (prezes), Piotr Eicler SP2LQP (sekretarz), Tomasz Rumiński SP2JAR (skarbnik), Roman Głuchowicz SP2GTJ (członek ZO), Grzegorz Kłosowski SP2HCK (z-ca członka ZO), Jerzy Rydzkowski SP2BZR (członek OT, wieloletni skarbnik).

 

Skarbnik SP2JAR przekazał informację o ilości osób, które nie opłaciły w terminie składek członkowskich. Takich osób jest 6. W związku z tym osoby te zgodnie ze statutem PZK i regulaminem opłacania składek utraciły członkostwo w PZK. Stosowna uchwała o skreśleniu tych osób z ewidencji Oddziału przygotowana zostanie po otrzymaniu informacji o zmianie statusu członkostwa z T na N tych osób w systemie OSEC.

 

W związku z obowiązkami, jakie wynikają dla Oddziału z podpisanych porozumień w sprawie łączności kryzysowej, ZO postanowił skierować zapytanie w formie ankiety do członków Oddziału, którzy deklarują (i w jakiej formie) swoją gotowość do pracy na wypadek takiej potrzeby.

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne dla członków Oddziału postanowiono zorganizować 15 XII 2018 r.

 

W związku ze zgłoszonym ustnie przez SP2JMR zapotrzebowaniem na 10 szt. akumulatorków AA ZO podjął uchwałę o ich zakupie. Akumulatorki potrzebne są do miernika antenowego MFJ. Przyrząd jest własnością Oddziału, przekazanym do klubu SP2PBY. Przyrząd jest dostępny dla wszystkich członków Oddziału, a zasilanie akumulatorowe ułatwia jego użytkowanie w warunkach terenowych. Osoby zainteresowane użyciem miernika niech uzgodnią to z SP2JMR.

 

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych i Zaduszkami dla upamiętnienia zmarłych członków Oddziału symboliczny znicz pamięci upamiętniający wszystkich, którzy od nas odeszli zapali SP2JBJ na grobie Zbyszka Gorgolewskiego SP2IU na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Zachęcamy nasze Koleżanki i Kolegów, by tego dnia, w miarę możliwości, zapalili lampki na grobach tych, którzy opuścili szeregi naszego krótkofalarskiego środowiska.

 

W związku z informacjami nieoficjalnie docierającymi do członków ZO o problemach lokalowych i organizacyjnych klubu SP2PUT podjęto decyzję o zwróceniu się o informacje do prezesa klubu Rafała Bełdzikowskiego SP2YBE.

 

Obecni członkowie ZO wrócili do pomysłu, który pojawił się na pierwszym posiedzeniu ZO, by organizować wyjazdowe w siedzibach klubów terenowych PZK działających na terenie Oddziału. Postanowiono, by następne lub kolejne po nim posiedzenie zorganizować jako wyjazdowe.

 

Zaplanowano wstępnie przedsięwzięcia ZO na rok 2019 (lista nie jest zamknięta):
posiedzenia ZO minimum raz na kwartał w tym dwa wyjazdowe;
zawody Urodziny Miasta Bydgoszczy – kwiecień (SP2RIQ);
współudział w organizacji spotkania w Bachorzu – czerwiec (SP2LQP);
zawody strzeleckie o puchar Prezesa BOPZK – maj (SP2JBJ);
spotkanie integracyjne środowiska krótkofalarskiego Oddziału – wrzesień (SP2JBJ);
objęcie współpatronatem zawodów kopernikańskich w części klasyfikacyjnej dotyczącej stacji stacji z terenu Oddziału – ufundowanie pucharu dla najlepszej stacji z Oddziału (pod warunkiem, że wystartuje więcej niż 10 stacji) – (ZO);
objęcie opieką stacji SN100POL – (SP2JBJ);
organizacja spotkania opłatkowo-wigilijnego dla członków oddziału i ich rodzin – grudzień 2019 (SP2JBJ).

 

Ustalono, że zgodnie z podjętą uchwałą o upoważnieniu ZG do przelania środków z puli OPP z konta OT na konto ZG za korzystanie z lokalu przy ul. Modrzewiowej na potrzeby Oddziału.

 

Na tym posiedzenie zarządu zakończono.


Piotr Eichler SP2LQP

Sekretarz BO PZK

Od 8 do 10 czerwca 2018 r. odbyły się 5. Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców w Bachorzu koło Chojnic. Dwie najważniejsze elementy dopisały – uczestnicy i pogoda. Pojawiła się liczna reprezentacja koleżanek i kolegów z oddziałów PZK – organizatorów, ale również osoby niezrzeszone w związku, ich rodziny i nie-krótkofalowcy, ale zainteresowani problematyką naszego hobby. Przypomnijmy, że spotkanie jest efektem współpracy oddziałów PZK bydgoskiego (04), pomorskiego (09), żuławskiego (16), środkowopomorskiego (22), nadnoteckiego (23) i toruńskiego (26). Przygotowanie całości to praca Piotra SP2LQP, pomysłodawcy spotkania w takiej formule, oraz Wojtka SP2ALT.

 

Dniem głównym MSK jest zawsze sobota i tak było tym razem. Poza osobami, które decydują się na spędzenie w Bachorzu czasy od soboty do niedzieli ogromna rzesza uczestników przyjeżdża tylko w sobotę. Trzeba było wszystkich „ogarnąć” – zarejestrować, wydać identyfikator, przydziałową wodę – w czym dzielnie pomagali Karol SP2RTA i dwaj  Grzegorze SQ2MTK i SQ2PHK.

 

W tym dniu, poza indywidualnymi spotkaniami, można zaopatrzyć się w akcesoria do naszego hobby, odbywają się giełda sprzętowa i prelekcje i pokazy. To okazja do zobaczenia rozwiązań stosowanych przez innych kolegów sprzętowych i np. do pracy terenowej, zapoznanie się ze sprzętem, którym posługują się koledzy – fabrycznym i home made. Choć ten ostatni to rozwiązania w pełni profesjonalne, gdzie oprogramowanie procesorów użytych w TRX-ach jest nie mniej ważne niż fragmenty układowe, wykonane głównie w technologii smd. Czasy „dajcie mi spinacz i sznurowadło, to zrobię helikopter” (McGyver) minęły bezpowrotnie. Przyjechał Krzysztof SQ2LIP ze swoim odrestaurowanym Uazem i wojskowym sprzętem łączności. Niezmiennie sposób odrestaurowania samochodu wzbudza podziw oglądających. W podobnym stanie jest sprzęt i ten fabryczny, i ten LIP-made.

 

Prelekcje jak zawsze wzbudziły duże zainteresowanie obecnych i nawet bez większego przypominania,  że zaczyna się kolejna, miały szerokie audytorium. W tym roku były to następujące tematy – 1)  SQ2EEQ & SP2KMH: Czy Joe Taylor K1JT, laureat Nagrody Nobla i znany wszystkim przyjaciel krótkofalowców, przypadkowo zniszczył radio amatorskie? (O emisjach cyfrowych, m.in. JT65), 2) SP3UY i SP3EOL: Transceiver SDR - budowa i prezentacja działającego urządzenia. 3) SP2RTA: Stacja remote - praktyczne rozwiązanie (instalacja, konfiguracja, praca w czasie spotkania, czyli to o czym mówimy - działa!), 4) SP2DDV:  Łączności air scatter, 5) SP2TMT team: Praktyczne udzielanie pierwszej pomocy (instruktaż i ćwiczenia z fantomem), 6) SP2JQR: mały wzmacniacz (gabarytowo) o dużej mocy – prezentacja konstrukcji i wykonania działającego egzemplarza, 7) SP2ALT: wycieczka (na nóżkach, nie paluszkiem po mapie!) po Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

 

Robert SP2ROB w czasie MSK intensywnie działał kamerą, więc dzięki temu, kto zainteresowany, można na YouTube zobaczyć i migawki ze spotkania, i co najważniejsze – prelekcje. W serwisie trzeba wpisać „Bachorze 2018”. Są dwa filmy, w sumie 2 i pół godziny oglądania!

 

Tradycyjnie odbyło się losowanie pamiątek ze spotkania. Zawsze znajdą się dobre dusze, które zechcą uatrakcyjnić ten punkt programu. W tym roku Cezary SP7UKL (Ham Radio Shop) ufundował Baofenga UV-5r i kubki „krótkofalarskie” i notesy, Leszek SP1BKS dorzucił 2 zwijaki antenowe i 2x30m linki do mocowania anten, a Zbyszek SP1F lutownicę gazową Weller (świetna do prac terenowych). Od Bogdana SP2EBG dostaliśmy koszulkę i kubek z wyprawy VK9XSP. Od klubu SP1D dotarł pokaźny pakiet map Pomorza Zachodniego, a Darek SQ1OD przekazał dwie mapy świata z wykazem prefiksów. Były książki od ZG PZK (SP6T, „Marna głowa jednozakresowa”) i Promocji Regionu z Chojnic (o zabytkowym – ma prawie 150 lat – dworcu kolejowym w Chojnicach). Organizator dorzucił trzy kubki z logo imprezy. Było z czego wybierać!

 

Kto nie zostawał, po losowaniu upominków – wyjeżdżał, kto zostawał – po kolacji, o 21 powędrował na ognisko. W niedzielę, po śniadanku wszyscy, którzy pozostawali na nocleg, rozjechali się do domów. I było po 5. Międzyoddziałowym Spotkaniu Krótkofalowców Bachorze 2018.

 

W 2019 r. ma być 6. Damy radę…

 

Piotr Eichler SP2LQP

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kolegi Ryszarda SP2IW. Doświadczony nadawca, krótkofalarstwem zainteresował się pod koniec lat czterdziestych XX w. Znajomość telegrafii, którą posiadł jeszcze jako uczeń, później przydała się - gdy zakończył edukację i zdobył zawód - w czasie odbywania służby wojskowej. Z Bydgoszczą  związał się na początku zawodowej kariery, przed powołaniem do wojska.  Po powrocie do cywila swoje kroki skierował do klubu SP2KAE. Pod własnym znakiem SP2IW słyszalny był od 1957 r.

 

Ryszard zaangażował się nie tylko w pracę na pasmach, ale również w pracę organizacyjną PZK. Przez wiele lat był prezesem Oddziału, przyczyniając się do rozwoju krótkofalarstwa bydgoskiego, rozumiejąc przez to nie tylko obecne województwo kujawsko-pomorskie, ale i biorąc pod uwagę wcześniejsze podziały administracyjne kraju z Bydgoszczą jako miastem wojewódzkim. Był również jednym z twórców klubu SP2PBY. Zawsze służył koleżeńska radą i można było liczyć na jego pomoc.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 24 lipca 2018 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym św. Józefa na ul Toruńskiej 166 w Bydgoszczy.

Prezes Oddziału Witold Błasiak SP2JBJ zaprasza koleżanki i kolegów po uroczystościach pogrzebowych na spotkanie do siedziby Oddziału na ul. Modrzewiową 25 w Bydgoszczy. Będzie okazja powspominać śp. Ryszarda SP2IW.

 

Strona PZK

O śp. Ryszardzie Czerwińskim SP2IW można przeczytać na stronie SP OTC .

 

Piotr Eichler SP2LQP sekretarz BO PZK

 

 

Do wszystkich zainteresowanych udziałem, którzy chcą  skorzystać z opcji płatnych na spotkaniu.

 

Serdeczna prośba ze strony organizatorów i Ośrodka o dokonanie wpłat do jutra, czyli 4 czerwca. Kuchnia musi zrobić zaopatrzenie. Po tym terminie nie gwarantujemy posiłków.

 

W razie czego - kontakt z SP2LQP.