Informujemy Koleżanki i Kolegów, że termin oddziałowego spotkania opłatkowo - noworocznego został ustalony 15 grudnia 2018 r. Informacje nt. jego organizacji przekażemy w terminie późniejszym.

W imieniu zarządu Oddziału Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz Oddziału

 

Wielka radioamatorska pasja Andrzeja SQ2FRB znów zaowocowała radością dla krótkofalowców  – tym razem w formie serwera APRS.

 

 

Serwer jest dostępny dla użytkowników z Internetu pod adresem:

klub.sp2put.pl   (port 14580 – standardowy),

 

a dla AmprNETu: sp2put.ampr.org (port 14580).

 

Status serwera: http://klub.sp2put.pl:14501 lub http://sp2put.ampr.org:14501

 

Krótkofalowców naszego regionu serdecznie zapraszamy do korzystania z bydgoskiego serwera APRS.

Poniżej wzór konfiguracji na przykładzie popularnej aplikacji APRSDroid: