Informujemy Koleżanki i Kolegów, że termin oddziałowego spotkania opłatkowo - noworocznego został ustalony 15 grudnia 2018 r. Informacje nt. jego organizacji przekażemy w terminie późniejszym.

W imieniu zarządu Oddziału Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz Oddziału

Zarząd Oddziału podjął uchwałę na mocy której członkowie oddziału, którzy mają staż 50 lub więcej lat posiadania licencji i w związku z tzw. okrągłą rocznicą (50, 55, 60 itd.) swojej pracy w eterze dla uczczenia jubileuszu podjęli decyzję pracy w eterze pod okolicznościowym znakiem - otrzymają jednorazowy prezent w postaci druku do 1000 szt. kart QSL dla znaku związanego z tą aktywnością. Warunkiem jest przesłanie w tej sprawie wniosku do sekretarza Oddziału wraz ze skanem licencji dla okolicznościowego znaku.

 

Piotr Eichler SP2LQP sekretarz Oddziału