ZATWIERDZONE NA XXII ZJEŹDZIE ODDZIAŁU SKŁADKI W BYDGOSKIM ODDZIALE TERENOWYM PZK Składki członkowskie w 2019 r.

(Podniesiono składkę dla ZG PZK uchwałą nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r.)

-> LINK

 

wpisowe dla nowych członków ZG  0,- =  0 zł

 

składka czł. nadzwycz. /SWL/ ZG 30,- + Oddział 20,- = 50 zł

 

składka członka zwyczajnego od 71 roku życia ZG 90,- + Oddział 20,- = 110 zł

 

składka członka zwyczajnego ZG 120,- + Oddział 40,- = 160 zł

 

składka ulgowa dla czł. zwyczajnego do lat 20 lub uczącego się do lat 26 ZG 30,- + Oddział 10,- = 40 zł

 

składka dla członka wspomagającego ZG 20,- + Oddział 10,- = 30 zł

 

wydanie licencji SWL przez ZO - bezpłatnie 

 

 

Składki najlepiej opłacić jednorazowo, za cały rok w terminie do 14 stycznia. Można też opłacać w dwóch ratach:

w terminach do 14 stycznia i do 14 lipca. Wpłaty na konto: 50114010100000353348001005 BYDGOSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW UL. MODRZEWIOWA 25 85-635 BYDGOSZCZ (w MBank)


Do pobrania zamieszczamy druki i formularze dla nadawców i nasłuchowców.

 

NADAWCY

  kserokopia licencji  
  kserokopia swiadectwa operatorskiego  
  kserokopia dowodu opłat
   deklaracja członkowska                  pdf
  informacja członka PZK                  pdf

 

Nasłuchowcy

  kserokopia dowodu opłat                    
  wniosek o licencje SWL                  pdf  
   deklaracja członkowska                  pdf
  informacja członka PZK SWL           pdf