Informujemy Koleżanki i Kolegów, że termin oddziałowego spotkania opłatkowo - noworocznego został ustalony 15 grudnia 2018 r. Informacje nt. jego organizacji przekażemy w terminie późniejszym.

W imieniu zarządu Oddziału Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz Oddziału

 

      
   = Jeden z Nas =
Jest wśród nas, jak dobrze wiecie
Pewien Kazimierz – mieszka w powiecie
W Kołaczkowie zapuścił korzenie
Zadrutował swe pola szalenie...

Na Ziemi Ojców zaczął nadawać
Czasem i wiedzą Ojczyznę rozsławiać
Znak Jego i uśmiech radosny
Znany na świecie nie od jednej wiosny...

I żyje sobie w cieniu masztów swoich
Słucha i nadaje – trudno Go przegonić
Wspaniały Człowiek, co wśród anten lata
Rodem jest z Bydgoszczy – Obywatel Świata...

 
 

Janusz SP2BDW