Notatka z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 

 

Zwołany na dzień 11 września 2021r. godz. 10:15 Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy (OT-04) w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy rozpoczął się o godz. 10:30 ze względu na brak kworum zgromadzenia.

W zjeździe uczestniczyło 35 osób na ogólną liczbę 107człoków co daje 33% frekwencję.

Na przewodniczącego w obradach Zjazdu wybrany został Andrzej SP2FTL.

Andrzej SP2FTL przedstawił harmonogram Zjazdu który zaproponował były sekretarz ustępującego Zarządu OT-PZK 04.

Roman SP2DDX zaproponował alternatywny harmonogram Zjazdu. Zjazd w jawnym głosowaniu wybrał alternatywny harmonogram.

Po burzliwych obradach w których głos zabrali: skarbnik OT-04 Grzegorz SQ2HCK, członek zarządu Edward SP2JP, przewodniczący OKR Bogdan SP2JNV, Wojtek SP2JFF i Andrzej SP2GJI zjazd w głosowaniu jawnym wybrał nowy skład Zarządu OT-04 i nowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Skład zarządu:  Grzegorz SQ2HCK             prezes zarządu

                        Jerzy SP2DDV                  sekretarz zarządu

                        Edward SP2JP                  skarbnik zarządu

                        Tomasz SP2GUN               członek zarządu

                        Paweł SP2BP                    członek zarządu

                        Jan SP2MKR                     zastępca członka zarządu

                        Ireneusz SP2DKI              zastępca członka zarządu

 

Skład OKR:   Wojciech SP2JFF                    przewodniczący OKR

                    Mikołaj SQ2FRQ                    członek OKR

                    Andrzej SP2GJI                     członek OKR

                    Joanna SP2JBA                     zastępca członka OKR

                    Andrzej SP2BPS                    zastępca członka OKR

 

Zjazd zakończył się wystąpieniem przedstawiciela prezydium ZG PZK Janka SP2JLR, który pogratulował zebranym owocnych obrad i udanego wyboru władz nowego Zarządu i OKR OT-04.

 

Sekretarz OT04

Jerzy SP2DDV