Zarząd OT04

Skład zarządu O.T. PZK Bydgoszcz 

Prezes Witold Błasiak SP2JBJ - tel. 695 140 355

Sekretarz Piotr Eichler SP2LQP - tel. 608 664 809

Skarbnik Grzegorz Kłosowski SQ2HCK - tel. 608 800 980

Członkini zarządu Anna Mieloch SP2IM - tel. 694 222 987

Członek zarządu Roman Głuchowicz SP2GTJ - tel. 695 436 006

Z-ca członka zarządu Grzegorz Kłosowski SQ2HCK - objął funkcję skarbnika

Z-ca członka zarządu Edward Kwiatkowski SP2JP - tel. 667 564 568

Funkcje przy ZO

QSL manager Andrzej Owsianny SP2GJI - tel. 602 529 642 

Manager zawodów UMB Andrzej Śmiechowski SP2RIQ - tel. 791 414 986

Administrator strony www Tomasz Rumiński SP2JAR - tel. 695 350 052