Komunikat radiowy OT04 11 2019 2 - Andrzej Gaca SP2BLC SK

   W dniu 4 listopada nagle odszedł od nas kolega Andrzej Gaca SP2BLC. Długoletni członek Polskiego Związku Krótkofalowców, wielokrotnie wyróżniany za serdeczność, koleżeństwo oraz wielkie zaangażowanie w promowaniu krótkofalarstwa. W roku 2013 odznaczony Honorową Odznaką PZK. Aktywnie włączał się w działalność klubów SP2KAE, SP2PZE, SP2PAQ. Wierny telegrafii oraz zafascynowany emisjami cyfrowymi.

 

   Msza Święta pogrzebowa została odprawiona w dniu 9 listopada godz. 10:00 na osiedlu Piaski w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny ul. Drzycimska 7. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Jachcicach na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 11:00 (wejście na cmentarz od ul. Rynkowskiej).

 

Poniżej przedstawiamy treść pożegnania Andrzeja SP2BLC, którego w imieniu społeczności Oddziału i jego władz dokonał Witek SP2JBJ.

 

Kolego Andrzeju!

 

   Wielokrotnie miałem okazję spotykać się z Tobą i zawsze miałeś wiele pomysłów, jak zaprezentować naszą pasję wśród kolegów, dzieci i młodzieży. Jednocześnie uparcie starałeś się zaszczepić wśród przyszłych krótkofalowców staranność i wytrwałość w dążeniu do wytyczonych celów. Z zapałem i wielką wprawą obsługiwałeś stacje okolicznościowe oraz wspierałeś swoją działalnością na pasmach radiowych kluby, których byłeś członkiem lub sympatykiem. Zmieniające się czasy i stosowanie emisji cyfrowych w łącznościach radiowych zafascynowały Ciebie, dlatego starałeś się poznać tajniki nowych sposobów komunikowania się z przyjaciółmi z całego świata. Zawsze pozostałeś jednak wierny telegrafii, którą uważałeś za najważniejszą w krótkofalarstwie. Uczestnictwo w zawodach telegrafii szybkiej przyniosło Tobie Andrzeju wiele cennych nagród. Bardzo chętnie służyłeś pomocą kolegom w budowie urządzeń nadawczo-odbiorczych.

 

   Swoją pasję życiową realizowałeś Andrzeju będąc od 23 maja 1965 r. członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Dzięki twojemu aktywnemu działaniu w klubach SP2KAE, SP2PZE oraz w ostatnich latach SP2PAQ cały krótkofalarski świat słyszał wysyłane przez Ciebie sygnały na pasmach amatorskich.

 

   Wiadomość o Twoim odejściu napełniła nas wielkim smutkiem Andrzeju! To przecież niemożliwe by umilkła Twoja stacja SP2BLC! Zapewniamy, że zachowamy Ciebie w naszej pamięci, a przekazanej nauki płynącej z Twojego działania nie zaprzepaścimy.

 

   W imieniu całego środowiska krótkofalowców Oddziału Bydgoskiego PZK, składam kondolencje rodzinie pogrążonej w smutku i bólu.

 

   Cześć Twojej pamięci! Vy 73!

 

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2019 r.