Komunikat radiowy OT04 06 2020

Informacje lokalne Oddziału Bydgoskiego PZK – czerwiec 2020 r.


1. Przywitanie – Witam bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów Naszego Oddziału oraz zaprzyjaźnionych nadawców i nasłuchowców z Torunia, Włocławka oraz Grudziądza. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze odbierani.


2. Zarząd Oddziału pragnie poinformować, że wznawiamy spotkania we wtorkowe popołudnia w siedzibie Oddziału przy ulicy Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy w godzinach od 17:00 do godziny 19:30. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Koleżankami i Kolegami po trzech miesiącach przerwy w działalności Oddziału, którą to spowodował ogłoszony stan pandemii korona- wirusa SARS-CoV-2.
Serdecznie zapraszamy do spotkań radiowych na pasmach UKF i wymiany doświadczeń. Duże grupy koleżeństwa spotykają się codziennie na przemienniku pałuckim 145,750 MHz – grupa Inowrocławska – godzina 9:00 czasu lokalnego oraz na częstotliwości 145,450 MHz – grupa Bydgoszczan o godzinie 21:00 czasu lokalnego.


3. W związku z pracami konserwacyjnymi pragnę powiadomić, że lokalne informacje z życia Oddziału Bydgoskiego PZK nadawać będziemy do odwołania na w paśmie 2 metrów na częstotliwość 145,550 MHz w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 20:30. Serdecznie zapraszamy do słuchania informacji lokalnych opisujących wydarzenia z życia Naszego Oddziału. Zapraszamy do przesyłania swoich spostrzeżeń i opinii o informacjach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiałów do emisji na falach UKF z działalności środowisk w Naszym Oddziale.

 

4. Z ostatniej chwili!
Zarząd Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców gratuluje koledze Markowi SP2QG zdobycia Mistrzostwa Polski w Rocznej Klasyfikacji Generalnej PGK-Test 2019 w grupie single operator na telegrafii (SO-CW) - stacji indywidualnych pracujących mocą maksymalną do 100 W output.

 

5. Bardzo ważne.
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy w miesiącu czerwcu w dniach 23 i 24 czerwca br. od godziny 11:00 przeprowadzi egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej. Rejestracja chętnych do wzięcia udziału w egzaminie na stronie UKE https://egzaminy.uke.gov.pl .
Poniżej pełen tekst ze strony UKE dotyczący egzaminu i terminów.


III. Egzaminy
Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer).


Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.
Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, wpisywana na stronie do zapisów.
Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 7 dni przed terminem sesji. Osoby, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Każda osoba, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymuje powiadomienie mailowe o kwalifikacji na egzamin.
Z powodu zagrożenia epidemicznego, ilość osób, egzaminowanych podczas jednej sesji jest ograniczona, ze względu na możliwości lokalowe danej siedziby UKE.


Sesje egzaminacyjne odbywają się według harmonogramu (plik u dołu strony). Sesje widoczne są w systemie zapisów na egzaminy. Jeśli dana sesja jest niewidoczna, oznacza to, że wyczerpany został limit miejsc. Nie ma wówczas możliwości zapisania się na ten egzamin.
Harmonogram na kolejny rok jest publikowany w połowie grudnia.
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (test z czterech przedmiotów) oraz ustnej z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".
Test (indywidualny dla każdego egzaminowanego) składa się z 20 pytań, po 5 pytań z każdego przedmiotu.
Poniżej, w załącznikach, zamieszczamy materiały pomocnicze do części testowej egzaminu. Mają one za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Przy niektórych pytaniach wskazano poprawną odpowiedź. Treść poniższych pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.


Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w
materiale pomocniczym do egzaminu testowego i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz umiejętności prowadzenia typowej łączności fonicznej.
Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia w sprawie świadectw.


W przypadku złożenia wniosku i nieprzystąpienia do egzaminu, opłatę za przeprowadzenie egzaminu zwracamy lub zaliczamy na poczet egzaminu w innym terminie (na wniosek zainteresowanego).
Osoba, która nie zaliczyła egzaminu, ale uzyskała ocenę pozytywną z co najmniej jednego przedmiotu, może przystąpić jednorazowo do egzaminu poprawkowego z niezdanych przedmiotów, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w terminie, co najmniej 14 dni przed proponowanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku do siedziby UKE).
W przypadku konieczności pomocy dla osób niepełnosprawnych w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adres podany u dołu strony.

 

UWAGA
Osoby, przystępujące do egzaminu, są zobowiązane do zachowania zasad oraz środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej podczas sesji egzaminacyjnej, w tym:
- zachowania 2 m odległości pomiędzy wszystkimi uczestnikami sesji egzaminacyjnej, podczas oczekiwania na egzamin oraz samego egzaminu,
- zgłoszenia się na egzamin nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu;
- stawienia się w miejscu przeprowadzania egzaminu bez osób towarzyszących,
- z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które z uwagi na przyczynę i rodzaj posiadanej dysfunkcji, wymagają zapewnienia w czasie przeprowadzenia egzaminu obecności opiekuna;
- zakrywania maseczką ochronną ust i nosa;
- bezwzględnego stosowania rękawiczek jednorazowych, podczas trwania egzaminu;
- posiadania własnego długopisu;
- przed przystąpieniem do egzaminu, zdezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji, udostępnionym przez UKE, w miejscu przeprowadzania egzaminu.

 

6. Zbyt późno dowiedziałem się, że są już wyniki zawodów SPDX Contest 2020, w których z Naszego Oddziału pracowało 38 stacji a do punktacji między-oddziałowej zostanie zaliczonych 37 stacji nadawczych. Szkoda, że koleżanki i koledzy nasłuchowcy z Naszego Oddziału nie włączyli się do rywalizacji w conteście.
Tegoroczny SPDX Contest cieszył się dużym zainteresowaniem. W zawodach uczestniczyło 1109 stacji polskich, a z zagranicy brało udział 3241 stacji nadawczych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom z Oddziału za godne reprezentowanie Naszego Oddziału na pasmach radiowych. Wyniki, jakie osiągnęli nasi przedstawiciele w zawodach poinformujemy w kolejnych informacjach lokalnych Oddziału Bydgoskiego PZK.

 

7. Ponawiamy zaproszenie w imieniu harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Związku Harcerstwa Polskiego do wzięcia udziału w akcji dyplomowej pod nazwą „Korona Harcerskich Stacji Klubowych 2020”. Szczegółowy regulamin na stronie https://pl-pl.facebook.com/LacznosciZHP w zakładce z dnia 2 kwietnia br. https://lacznosc.zhp.pl/akcja-dyplomowa-korona-harcerskich-stacji-klubowych/

 

Druhny i Druhowie
Czas nastał nam takie, kiedy każde wyjście z domu może być zagrożeniem zdrowia i życia. Ale, żeby nam się ten czas nie dłużył a szczególnie naszym harcerzom, zapraszamy Was do zdobycia dyplomu „Korony Harcerskich Stacji Klubowych 2020”. Każdy, nie tylko licencjonowany operator może zdobyć taki dyplom. Jak? Szczegóły znajdziecie po niżej w regulaminie. W akcji biorą udział stacje harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego jak i stacje Klubowe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 

Regulamin dyplomu
Korona Harcerskich Stacji Klubowych 2020.
Organizator: SP7ZHP
Cel akcji: Celem akcji dyplomowej jest aktywizacja członków Harcerskich Klubów Łączności, jako nadawców i nasłuchowców. Zalecamy pracę stacji nadawczych pod
znakiem klubowym z domowego QTH. Zapraszamy również wszystkie osoby mające możliwość prowadzenia nasłuchów na pasmach amatorskich.
Motto: #ZOSTAŃ W DOMU i bądź radioaktywny.

Czas trwania akcji: Od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020 z możliwością wydłuże-nia w zależności od sytuacji epidemiologicznej w SP.

 

Uczestnicy:
Operatorzy stacji Harcerskich Klubów Łączności, wszyscy licencjonowani nadawcy, nasłuchowcy bez względu na to czy posiadają czy nie licencję nasłuchową.
Pasma i emisje:
80m i 40m – KF – SSB; 2m i 70 cm UKF – FM i SSB, zaliczane będą łączności realizm-wane przez przemienniki.
Aktywność harcerskich stacji klubowych: Instruktorzy, członkowie HKŁ aktywują stacje klubowe z lokalizacji domowych. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarno – epidemicznych oraz decyzji władz Naczelnych ZHP i ZHR.
Zasady zdobycia dyplomu: za każde QSO i SWL – jeden diament w Koronie – 1 pkt
Nadawcy: aby zdobyć dyplom należy przeprowadzić łączność z HKŁ.
Klasa Granatowa: 10 pkt
Klasa Zielona: 13 pkt
Klasa Czerwona: 16 pkt
Klasa Diamentowa: 19 pkt
Nasłuchowcy: aby zdobyć dyplom należy przeprowadzić nasłuchy łączności z HKŁ.
Klasa Granatowa: 10 pkt
Klasa Zielona: 13 pkt
Klasa Czerwona: 16 pkt
Klasa Diamentowa: 19 pkt
Nasłuchowcy mogą korzystać z odbiorników radiowych i WEB SDRowych. Polecane odbiorniki nasłuchowe WEB SDR:
http://sp2pmk.tvk.torun.pl:8901/
http://websdrns.no-ip.org:8901/
http://websdr.sp3pgx.uz.zgora.pl:8901/
http://websdr.printf.cc:8901/
http://websdr80.dyndns.org:50001/
http://websdr.hrad-doubravka.cz/
http://www.websdr.org/

 

Zgłoszenia do dyplomu: Dyplom będzie przyznany na podstawie zgłoszeń z przesła-nych wyciągów z logów w formacie: cbr lub txt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Temat e-maila: znak lub nazwisko i imię (poproszę w tej kolejności). Załącznik plik .cbr lub .txt ; nazwa pliku jak temat e-maila.
Wykaz Harcerskich Klubów Łączności ZHP znajduje się na stronie:
https://lacznosc.zhp.pl/wykaz-stacji-harcerskich-klubow-lacznosci-zhp/
Lista Harcerskich Klubów Łączności Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: SP1ZHR, SP5ZHR, SP7ZHR, SP9WAR.
Lista będzie uzupełniana o kluby łączności, które zgłoszą do organizatora akces do dyplomu (z innych organizacji harcerskich.)
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do wydawcy dyplomu, którego decyzje są ostateczne.

 

https://www.facebook.com/LacznosciZHP/
regulamin dyplomu ze strony facebook-a zakładka „Posty” z dnia 2 kwietnia 2020 r.
https://lacznosc.zhp.pl/akcja-dyplomowa-korona-harcerskich-stacji-klubowych/

 

8. Pomimo luzowania obostrzeń pamiętajcie, że wolny czas podczas przebywania w „obywatelskiej kwarantannie” można wypełnić uczestnictwem w zawodach organizowanych w najbliższym miesiącu. Oto wykaz niektórych z nich:
a) 13 czerwca – Lubelski Maraton UKF - VI tura – 16:00 UTC na paśmie 2 m
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=743
b) 16 maja – Zawody Tarnowskie KF – 05:00 UTC,
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=735
c) 27 czerwca – Poznański Czerwiec 1956 (Zawody Poznańskie) – 05:00 UTC,
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=853
d) 28 czerwca – Dni Morza – 05:00 UTC.
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=807
Oraz wiele innych, których regulaminy znajdują się na stronie dedykowanej zawodom logSP – adres https://logsp.pzk.org.pl/?page=news

 

9. Zainteresowanym podpowiadamy, że na stronie Zarządu Głównego dostępne są Komunikaty PZK. Wiele dzieje się w naszej organizacji i o podejmowanych inicjatywach środowisk krótkofalarskich z całego kraju można się tam dowiedzieć.

 

Dziękuję za wysłuchanie informacji i zapraszam do krótkich łączności potwierdzających słyszalność.

 

Zespół redakcyjny dziękuje druhom z Tomaszowi SP7V i Piotrowi SQ5JRC za zgodę na umieszczenie w Informacjach Lokalnych Oddziału Bydgoskiego PZK materiałów dotyczących akcji dyplomowej „Korona Harcerskich Stacji Klubowych 2020”.

 

Zespół redakcyjny:
Witek SP2JBJ
Czytający Informacje Lokalne: Grzegorz SQ2HCK