Komunikat radiowy OT04 03 2020

Informacje lokalne Oddziału Bydgoskiego PZK – marzec 2020 r.


1. Przywitanie – Witam bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów Naszego Oddziału oraz zaprzyjaźnionych nadawców i nasłuchowców z Torunia, Włocławka oraz Grudziądza. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze odbierani.


2. Zarząd Oddziału przypomina, że w związku z dużymi utrudnionymi w komunikacji w Bydgoszczy wtorkowe spotkania Koleżanek i Kolegów przy ulicy Modrzewiowej 25 zostały przeniesione na godz. 17:00 do 19:30. Serdecznie zapraszamy do spotkań w siedzibie Oddziału i wymiany doświadczeń.


3. Pragnę przypomnieć, że lokalne informacje z życia Oddziału Bydgoskiego PZK nadawać będziemy na przemienniku bydgoskim SR2BG częstotliwość 145,725 MHz. w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 20:30. Serdecznie zapraszamy do słuchania informacji lokalnych opisujących wydarzenia z życia Naszego Oddziału. Zapraszamy do przesyłania swoich spostrzeżeń i opinii o informacjach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiałów do emisji na falach UKF z działalności środowisk w Naszym Oddziale.

 

4. Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W dniu 31 stycznia zakończyła się akcja dyplomowa „Brawo Bydgoszcz”. Stacje pracujące w dniach od 17÷31 stycznia 2020 r. upamiętniły 100 rocznicę powrotu Bydgoszczy do macierzy. Wyrażamy podziękowanie Kolegom Krzysztofowi SQ2JK i Danielowi SQ2KLU z Klubu Krótkofalowców PZK "Enigma" SP2PBM za prowadzenie logu oraz uruchomienie możliwości elektronicznego pobrania dyplomu „Bravo Bydgoszcz”. W akcji dyplomowej zaangażowanych było łącznie 20 operatorów z Bydgoszczy, Inowrocławia, Mogilna, Sicienka, Czarnowa, Janikowa i innych miejscowości regionu, którzy spędzili łącznie około 1500 godzin przy radiostacji. Stacje okolicznościowe podczas akcji dyplomowej przeprowadziły 18.426 łączności z 8.736 osobami. Wszystkie te łączności zostaną potwierdzone okolicznościowymi kartami, zawierającymi fakty na temat Bydgoszczy.

 

Akcja dyplomowa odbiła się szerokim echem na całym świecie. Udział brały osoby z 6 kontynentów Świata, z którymi to mieliśmy łączności. Sygnał z
Bydgoszczy dotarł do Nowej Zelandii, w linii prostej 17.848 km. Akcja ta angażowała również lokalne środowiska krótkofalowców, którzy w ten
sposób chcieli świętować odzyskanie przez Bydgoszcz niepodległości.

 

Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY działając w porozumieniu z Kujawsko - Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy wzbudził ciekawość historyczną oraz poszanowanie dla lokalnego dziedzictwa kulturowego wśród wychowanków ośrodka, którzy pod opieką doświadczonych krótkofalowców czynnie brali udział w przedsięwzięciu przy radiostacji. Dla uczestników akcji został przygotowany pamiątkowy dyplom z grafiką muralu z ulicy Kujawskiej, którego autorem jest Dawid Celek, pobrany on został do tej pory przez 499 osób, które spełniły regulaminowe warunki akcji dyplomowej.

Krzysztof Joachimiak SQ2JK


Operatorzy stacji klubowej SP2KCW w czasie trwania akcji dyplomowej „Bravo Bydgoszcz”

 


Ireneusz SP2DKI

 

Krzysztof SP2FCR

 

Roman SP2GTJ

 

Zbigniew SQ2EAR

 

5. Podsumowanie zawodach SPDX Contest 2019 r.
W miesiącu lutym została podana oficjalna klasyfikacja Oddziałów Terenowych PZK biorących udział w corocznych zawodach SPDX Contest.
Na podstawie opublikowanej listy Oddział nasz OT 04 uplasował się na 3 honorowym miejscu. Sklasyfikowano 27 stacji z OT 04, które to osiągnęły wynik 82689 punkty. Udział wzięło 23 stacje indywidualne i 4 klubowe.
Puchar za 3 miejsce z rąk Prezesa PZK kol. Waldemara Sznajdera 3Z6AEF odebrał kol. Prezes OT 04 Witold Błasiak SP2JBJ na Uroczystym spotkaniu z okazji 90-lecia PZK, które odbyło się w dniu 29 lutego w Warszawie. Puchar obecnie znajduje się na honorowym miejscu w siedzibie Zarządu OT 04.

Zarząd Oddziału OT 04 podjął Uchwałę o przekazaniu wszystkim uczestnikom Zawodów SPDX CONTEST 2019 pamiątkowego podziękowania w formie pisemnej za udział i przyczynienie się do zajęcia 3 miejsca w klasyfikacji Oddziałów Terenowych PZK. Ponadto dla uczestników przygotowano nagrodę w postaci: sfinansowania druku 1000 kart QSL, lub zakupu radiotelefonu UKF.
Nagroda zostanie wylosowana, wśród uczestników biorących udział w zawodach, w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Oddziału Bydgoskiego, który dokona wyboru delegatów na Krajowy Zajazd PZK.
Zarząd Oddziału Bydgoskiego dziękuje wszystkim uczestnikom Zawodów SPDX CONTEST 2019 za udział, reprezentowanie Oddziału i wydatne przyczynienie się do uzyskanie 3 miejsca.
W tym roku zawody SPDX CONTEST mają szczególną wymowę, ponieważ związane będą ze świętowaniem 90 rocznicą powołanie Naszego Związku. W imieniu Zarządu prosimy o liczny udział w tegorocznych Zawodach.
W imieniu Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK
Roman SP2GTJ

 

6. Koleżankom i kolegom, którzy nie opłacili składki członkowskiej PZK przypominamy, że można dokonać wpłaty z opóźnieniem w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia. Szczegóły zawarte są na stronie www.ot04.pl w zakładce składki.

 

7. Wyjątkowo w roku 2020 w dniu 19 kwietnia o godz. 14:00-15:59 UTC zawody Urodziny Miasta Bydgoszczy odbędą się one w wyżej wskazanym terminie. Zarząd Oddziału podjął taką decyzję po zgłoszeniu kolizji naszych zawodów z krajowymi zawodami HF WARD-CONTEST, które odbędą się 18 kwietnia 2020 br. pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców.


8. W dniu 15 lutego 2020 r. Harcerski Klub Łączności „Emiter” zorganizował kolejny raz ogólnopolskie zawody krótkofalarskie „SIĘGAJ DO GWIAZD”. W godzinnych zawodach uczestniczyło 52 nadawców i jedna stacja nasłuchowa. Mikołaj Kopernik człowiek obdarzony wieloma talentami ze wszech miar zasługuje na przyznanie mu ważnego miejsce w naszym życiu. Od wielu dziesięcioleci jest patronem Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. W harcerskim działaniu wielokrotnie miałem zaszczyt opowiadać o jego wspaniałych osiągnięciach i zasługach dla ludzkości. Mam nadzieję, że nasze zawody przyczyniły się do wzbudzenia refleksji nad jego życiem i dokonaniami.

 

Wyniki zawodów
Stacje nieklasyfikowane – brak logów: SQ1NXW SP7MFU SP9NLU SP4AWE
SP6DZ SP4CGJ
Stacje nieklasyfikowane - logi tylko do kontroli: SO3O


Klasyfikacja stacji indywidualnych:
SP3MEP – 64 pkt. – 1 miejsce,
SP3MKS – 55 pkt. – 2 miejsce,
SQ2DYF – 52 pkt. – 3 miejsce,
SP2DKI – 49 pkt. – 3 miejsce,
SN4DWZR – 48 pkt. – 5 miejsce.


Klasyfikacja stacji klubowych:
SP3ZHP – 66 pkt. – 1 miejsce,
SP4KHM – 55 pkt. – 2 miejsce,
HF2020PZK – 49 pkt. – 3 miejsce,
SP9ZHR – 48 pkt. – 4 miejsce,
SP5PAT – 44 pkt. – 5 miejsce.

 

9. Oddział Nasz jest zobowiązany do wyboru delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbędzie się w czerwcu br. w Ośrodku Sportowym „Sportowa Osada” w Burzeninie koło Sieradza. W związku z powyższym Zarząd Oddziału Bydgoskiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Bydgoskiego Oddziału PZK na dzień 3 kwietnia br. godz. 17:00 – pierwszy termin, w razie braku kworum 17:15 – drugi termin. Celem zebrania jest wybranie naszych przedstawicieli na Zjazd Krajowy Delegatów PZK. Zapraszamy wszystkich członków Oddziału do niezawodnego przybycia do Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5.


10. Zainteresowanym podpowiadamy, że na stronie Zarządu Głównego dostępne są Komunikaty PZK. Wiele dzieje się w naszej organizacji i o podejmowanych inicjatywach środowisk krótkofalarskich z całego kraju można się tam dowiedzieć.


11. Potrzebna jest pomoc dla dziecka naszego kolegi. Jeżeli ktoś z koleżanek lub kolegów może przekazać 1 % z podatku od osób fizycznych, będziemy bardzo wdzięczni. Szczegółową informację posiada prezes kol. Witold SP2JBJ i udzieli wszelkich informacji osobom zainteresowanym.


12. W dniu 14 grudnia ubiegłego roku dotarł do Oddziału zakupiony transceiver Yeasu FT 450. Usprawniona antena na fale krótkie pozwala na pracę w wybranym zakresie. Chętnych do sprawdzenia możliwości transceivera zapraszamy do pracy na pasmach w godzinach otwarcia siedziby Oddziału.

 

Dziękuję za wysłuchanie informacji i zapraszam do krótkich łączności potwierdzających słyszalność.