II posiedzenie Zarządu Oddziału Porządek

 

W dniu 6 marca br. o godz. 16:00 w siedzibie Oddziału Bydgoskiego PZK ul. Modrzewiowa 25 odbędzie się drugie, otwarte, posiedzenie Zarządu Oddziału. Zapraszamy do udziału kolegów prezesów klubów krótkofalarskich z terenu działania OB PZK oraz koleżanki i kolegów członków oddziału, zainteresowanych aktywnym włączeniem się w działalność Oddziału.

Proponowany porządek spotkania:

1. Przywitanie przybyłych uczestników.

2. Zapoznanie z porządkiem spotkania.

3. Zamierzenia dotyczące obchodów 60-lecia istnienia Oddziału.

    a) Zebranie propozycji i ich usystematyzowanie.

    b) Określenie przez kluby sposobu włączenia się w obchody.

4. Przedstawienie informacji dotyczącej organizowanych spotkań:

    a) Bachorze;

    b) Okolice Bornego Sulinowa „TAMA” (SQ2BNW, SP2MJR);

    c) Polana „Moderloch” (SP2JBJ);

    d) Prądki (SP2IHI);

    e) Kruszwica (SP2GTJ).

5. Omówienie sytuacji sprzętowej poszczególnych klubów na podstawie sporządzonej inwentaryzacji – spisu z natury.

6. Dyskusja i wolne wnioski, w tym wystąpienia prezesów klubów na temat aktualnych oczekiwań od Zarządu.

7. Zakończenie spotkania.

Miejsce Bydgoszcz