Sięgaj do Gwiazd

 

Regulamin

ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich

SIĘGAJ DO GWIAZD 2018

1. Organizator:

 • Harcerski Klub Łączności SP2ZCI „Emiter”

 • Współpraca Harcerski Klub Łączności SP2ZAO „Dromader”

2. Cel:

 • Upamiętnienie rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w środowisku krótkofalowców Polski i Europy.

 • Zapoznanie kolegów krótkofalowców z dokonaniami M. Kopernika w różnych dziedzinach życia i jego działalności.

 • Podniesienie na wyższy poziom umiejętności operatorskich harcerzy.

3. Pasmo:

 • 3,5 MHz , emisje CW i SSB (zgodnie z „Band Planem”);

4. Uczestnicy:

 • operatorzy stacji amatorskich nadawczych i nasłuchowych .

5. Termin:

 • 3 sobota lutego każdego roku w godzinach 07.00÷07:59 UTC. W roku 2018 – 17 lutego.

6. Wywołanie

 • w zawodach: „test SP” na CW i ”Wywołanie w zawodach SDG” na SSB.

7. Raporty:

 • RS(T) + numer kolejny QSO + skrót województwa i powiatu np. 59(9) 001PBM;

8. Punktacja:

stacje indywidualne i klubowe harcerskie z województwa Kujawsko-Pomorskiego przydzielają w

zawodach po:

 • 4 pkt. na CW

 • 3 pkt. na SSB;

stacje indywidualne i klubowe przydzielają w zawodach po:

 • 2 pkt. na CW

 • 1 pkt. na SSB;

9. Klasyfikacja:

 • A – stacje indywidualne,

 • B – stacje klubowe,

 • C – stacje nasłuchowe;

 • CHECKLOG

10.Rozliczenie zawodów

 • rozliczenie zawodów do końca 15 kwietnia w roku przeprowadzenia zawodów.

11. Uwagi:

 • obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach;

 • łączności różnymi emisjami nie zalicza się;

 • łączności ze stacjami, które nie przyślą dzienników nie będą brane pod uwagę!!!

QSO nie będzie również zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:

 • źle odebranego znaku;

 • niezgodności w grupach kontrolnych;

 • braku potwierdzenia w logu korespondenta;

 • różnicy czasu przekraczającej 5 min.

Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora.

12.Nagrody - Wyróżnienia:

 • za miejsca od 1-3 dyplomy w miarę możliwości puchary.

 • wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują Certyfikat Udziału w wersji elektronicznej.

13.Dzienniki

14.Komisja sędziowska zawodów:

 • Witek SP2JBJ – przewodniczący

 • Przedstawiciel SP2ZAO – członek

 • Przedstawiciel SP2ZCI - członek