SP2JF - SK

SP2JF SK
W dniu 31 sierpnia niespodziewanie odszedł od nas Kolega Józef Fizyczak SP2JF ex SP2SGV z Bożejewiczek koło Żnina. Przez wiele lat był członkiem PZK i klubu SP2KPD w Żninie.
Pogrzeb odbędzie się we czwartek, 3 września br. o godz. 11:00 na cmentarzu przy ul. 700-lecia w Żninie.