XXVI KZD PZK

12 grudnia br., w trybie zdalnym odbył się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, w którym na łączną liczbę 51 uprawnionych delegatów wzięło udział 47 osób, co stanowiło 92%. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium ZG PZK.

 

Wybrano Prezydium w następującym składzie:

- prezes PZK – Tadeusz Pamięta SP9HQJ,

- wiceprezes PZK – Mariusz Busiło SP5ITI,

- wiceprezes PZK – Piotr Eichler SP2LQP,

- sekretarz PZK – Piotr Skrzypczak SP2JMR,

- skarbnik PZK – Jan Dąbrowski SP2JLR.

 

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:

- Marek Kuliński - SP3AMO,

- Tomasz Mańkowski – SQ3QDM.

 

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

- przewodniczący – Stanisław Leszczyna SQ2EEQ,

- wiceprzewodniczący – Krzysztof Joachimiak SQ2JK,

- sekretarz – Ireneusz Kołodziej SP6TRX,

- członek GKR – Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,

- członek GKR – Adam Swiontek-Brzezinski SQ1GPR.

 

Zastępcami członka GKR zostali wybrami:

- Grzegorz Sapijaszko – SQ6W,

- Krzysztof Romatowski – SP2GUT.

 

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym się do trybu powiadamiania delegatów na KZD PZK, zawartym w § 14 ust. 12 poprzez zastąpienie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl oraz trybu powiadamiania członków ZG PZK zawartym w § 22 ust. 6 poprzez zastąpienie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.or.pl.

Obrady sprawnie przeprowadzone przez Piotra SP2LQP trwały 10 godzin. W opinii Delegatów Zjazd należał do najbardziej udanych i panowała tu niezwykła atmosfera przyjaźni i ham spiritu.

Info: Tadeusz SP9HQJ