Komunikat radiowy OT04 07 2020

Informacje lokalne Oddziału Bydgoskiego PZK – lipiec 2020 r.

 

1. Przywitanie – Witam bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów Naszego Oddziału oraz zaprzyjaźnionych nadawców i nasłuchowców z Torunia, Włocławka oraz Grudziądza. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze odbierani.

 

2. Zarząd Oddziału pragnie poinformować, że wznawiamy spotkania we wtorkowe popołudnia w siedzibie Oddziału przy ulicy Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy w godzinach od 17:00 do godziny 19:30. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Koleżankami i Kolegami po trzech miesiącach przerwy w działalności Oddziału, którą to spowodował ogłoszony stan pandemii korona- wirusa SARS-CoV-2.
Serdecznie zapraszamy do spotkań radiowych na pasmach UKF i wymiany doświadczeń. Duże grupy koleżeństwa spotykają się codziennie na przemienniku pałuckim 145,750 MHz – grupa Inowrocławska – godzina 9:00 czasu lokalnego oraz na częstotliwości 145,450 MHz – grupa Bydgoszczan o godzinie 21:00 czasu lokalnego.

 

3. W związku z pracami konserwacyjnymi budynku, na którym jest zainstalowany przemiennik SR2BG informujemy, że lokalne informacje z życia Oddziału Bydgoskiego PZK nadawać będziemy do odwołania w paśmie 2 metrów na częstotliwość 145,550 MHz w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 20:30. Serdecznie zapraszamy do słuchania informacji lokalnych opisujących wydarzenia z życia Naszego Oddziału. Zapraszamy do przesyłania swoich spostrzeżeń i opinii o informacjach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiałów do emisji na falach UKF z działalności środowisk w Naszym Oddziale.

 

4. W dniu 30 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK.
Poniżej porządek obrad Zarządu:


1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad (SP2JBJ, SP2LQP).
2. Działania podejmowane przez członków zarządu od ostatniego posiedzenia (uczestniczący członkowie zarządu w posiedzeniu).
3. Podsumowanie SPDX Contest 2020 – ze szczegółowym uwzględnieniem stacji z Oddziału Bydgoskiego 04 – analiza (SP2GTJ).
4. Informacja o akcji dyplomowej „Bravo Bydgoszcz” (SP2LQP).
5. Akcje zewnętrzne w okresie letnio-jesiennym (SP2GTJ).
a) Sprawdzenie możliwości przeprowadzenia spotkania integracyjnego Oddziału połączona z zawodami strzeleckimi o Puchar Prezesa Oddziału.
b) Uczestnictwo w spotkaniu w muzeum w Chabsku z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2020 r.
c) Możliwość spotkania się we wsi Wielowieś koło Żnina.
6. Uchwała prezydium ZG PZK w sprawie wydawania klubom licencji SWL (SP2LQP).
7. Wniosek klubu SP2PBY o licencje nasłuchowe (SP2LQP).
8. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków – Wybór delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów PZK (październik 2020, termin KZD – prawdopodobnie listopad 2020)
9. Skrócenie kadencji obecnego Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK i wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK (SP2GTJ).
10. Omówienie realizacji planu pracy Oddziału Bydgoskiego (SP2JBJ).
11. Wolne wnioski, dyskusja, sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia

 

5. Polana Moderloch miejscem spotkań krótkofalowców i ich rodzin.
Dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem Bydgoszcz organizatorzy spotkań integracyjnych Klub PZK SP2PAQ i Harcerski Klub Łączności „EMITER” SP2ZCI na polanie Moderloch w miesiącu czerwcu i lipcu zorganizowali spotkania:
W dniu 12 czerwca br. prowadzone były próby z wykorzystaniem anteny AT-50, którą zakupił kol. Grzegorz SQ2HCK. Prace związane ze strojeniem, nie zostały zakończone, ponieważ koledzy przygotowujący się do egzaminu na świadectwo radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej prowadzili swoje pierwsze łączności na falach krótkich.

 

LEMM AT-50 DIPOLO

Solidny dipol antenowy znanej włoskiej firmy Lemm pracujący w pasmach amatorskich: 40m (7Mhz); 80m (3.5MHz); 160m (1.8MHz).

Specyfikacja: dipol 3-zakresowy, zakres częstotliwości 1,8 - 3,5 - 7 MHz
impedancja: 52 Ohm
maksymalna moc doprowadzona: 40/80m 1000W, 160m 500W
złącze SO-239 (PL)
długość: 32,5m

 

Kolejne spotkanie na polanie odbyło się w ubiegłą sobotę tj. 11 lipca. Organizujący to spotkanie kol. kol. Bogdan SP2JNV, Krzysztof SP2IHI, Krzysztof SP2-04-0619 oraz Witek SP2JBJ byli pełni obaw, co do pogody. Ulewne deszcze i nawałnice z burzami, które wystąpiły we czwartek i w piątek na szczęście nie pojawiły się w sobotę. Prace porządkowe i przygotowawcze rozpoczęły się na polanie wczesnym ranem. Koszenie trawy i uporządkowanie terenu po poprzednikach zajęły wiele czasu. Z przygotowaniami zdążyliśmy przed przyjazdem pierwszych uczestników spotkania integracyjnego krótkofalarskiej braci.
W spotkaniu uczestniczyło 51 osób. Z polany Moderloch pracowały stacje SP2ZCI i SP2PAQ oraz kol. Andrzej SP2CA, który demonstrował łączności przez satelitę katarskiego. Jednak łączności przeprowadzono niewiele, ponieważ miłe i sympatyczne rozmowy absorbowały uczestników. Kiedy mieliśmy zamiar okupować dolne pasma KF i podjęliśmy taką próbę to systematycznie ktoś utrudniał nam realizowanie QSO. Kolega Sławek SP2MSA dopingował nas do dalszej pracy i wzięliśmy udział w conteście IARU-HQ. Szkoda, że warunki propagacyjne były nienajlepsze i przeprowadziliśmy tylko kilka łączności w ramach contestu.

 

Aura była naszym sprzymierzeńcem, korzystaliśmy ze słońca i prawie bezwietrznej pogody. Koleżeńskich rozmów nie było końca. Urok lasu, zebrane borówki czarne i znalezione pierwsze grzyby wypełniały czas wypoczywającym na polanie.
Czas nieubłaganie płynął i nim dobrze się obejrzeliśmy trzeba było pakować się i wracać do domów. W trakcie ostatnich rozmów stwierdziliśmy, że kolejne spotkanie integracyjne zorganizujemy w dniach 24-26 lipca 2020 r. W piątkowe popołudnie rozwiniemy systemy antenowe i przygotujemy miejsce do biwakowania na polanie. W sobotę i niedzielę będziemy oczekiwać na przyjaciół od godz. 10:00. Tradycyjnie rozpalimy ognisko i grilla. Na sobotę zaprosimy naszych przyjaciół z Nadleśnictwa Bydgoszcz, aby podziękować im za przychylność naszym działaniom.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie nam miło, jeżeli przywieziecie na polanę średniej wielkości kamień, który pozwoli nam uzupełnić krąg ogniskowy.

 

6. Bardzo ważne.
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy w miesiącach lipcu i sierpniu nie będzie organizowała egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Sesje dodatkowe w okresie letnim odbędą się:
Terminy i lokalizacje sesji dodatkowych:
17 lipca 2020 r., godz. 14:00 – Delegatura UKE w Zielonej Górze,
ul. J. Dąbrowskiego 12
25 lipca 2020 r., godz. 9:00 – siedziba UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
8 sierpnia 2020 r., godz. 9:00 - siedziba UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
28 sierpnia 2020 r., godz. 14:00 – Delegatura UKE w Białymstoku, ul. Warszawska 1a
29 sierpnia 2020 r., godz. 9:00 - siedziba UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
Rejestracja chętnych do wzięcia udziału w egzaminie na stronie UKE https://egzaminy.uke.gov.pl .
Poniżej pełen tekst ze strony UKE dotyczący egzaminu i terminów.

 

III. Egzaminy
Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer).

    Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.
Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, wpisywana na stronie do zapisów.
Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 7 dni przed terminem sesji. Osoby, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Każda osoba, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymuje powiadomienie mailowe o kwalifikacji na egzamin.
Z powodu zagrożenia epidemicznego, ilość osób, egzaminowanych podczas jednej sesji jest ograniczona, ze względu na możliwości lokalowe danej siedziby UKE.
    Sesje egzaminacyjne odbywają się według harmonogramu (plik u dołu strony). Sesje widoczne są w systemie zapisów na egzaminy. Jeśli dana sesja jest niewidoczna, oznacza to, że wyczerpany został limit miejsc. Nie ma wówczas możliwości zapisania się na ten egzamin.
Harmonogram na kolejny rok jest publikowany w połowie grudnia.
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (test z czterech przedmiotów) oraz ustnej z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".
    Test (indywidualny dla każdego egzaminowanego) składa się z 20 pytań, po 5 pytań z każdego przedmiotu.
Poniżej, w załącznikach, zamieszczamy materiały pomocnicze do części testowej egzaminu. Mają one za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Przy niektórych pytaniach wskazano poprawną odpowiedź. Treść poniższych pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.
    Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w materiale pomocniczym do egzaminu testowego i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz umiejętności prowadzenia typowej łączności fonicznej.
    Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia w sprawie świadectw.

 

W przypadku złożenia wniosku i nieprzystąpienia do egzaminu, opłatę za przeprowadzenie egzaminu zwracamy lub zaliczamy na poczet egzaminu w innym terminie (na wniosek zainteresowanego).
    Osoba, która nie zaliczyła egzaminu, ale uzyskała ocenę pozytywną, z co najmniej jednego przedmiotu, może przystąpić jednorazowo do egzaminu poprawkowego z niezdanych przedmiotów, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w terminie, co najmniej 14 dni przed proponowanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku do siedziby UKE).
    W przypadku konieczności pomocy dla osób niepełnosprawnych w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adres podany u dołu strony.

UWAGA
Osoby, przystępujące do egzaminu, są zobowiązane do zachowania zasad oraz środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej podczas sesji egzaminacyjnej, w tym:
•    zachowania 2 m odległości pomiędzy wszystkimi uczestnikami sesji      
       egzaminacyjnej, podczas oczekiwania na egzamin oraz samego egzaminu,
•    zgłoszenia się na egzamin nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu;
•    stawienia się w miejscu przeprowadzania egzaminu bez osób towarzyszących,
•    z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które z uwagi na przyczynę i rodzaj posiadanej dysfunkcji, wymagają zapewnienia w czasie przeprowadzenia egzaminu obecności opiekuna;
•    zakrywania maseczką ochronną ust i nosa;
•    bezwzględnego stosowania rękawiczek jednorazowych, podczas trwania egzaminu;
•    posiadania własnego długopisu;
•    przed przystąpieniem do egzaminu, zdezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji, udostępnionym przez UKE, w miejscu przeprowadzania egzaminu.

 

7. SPDX CONTEST 2020 – Oddział Bydgoski 04
    Zawody SPDX CONTEST przeszyły do historii. Ogłoszono wyniki oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Z naszego Oddziału sklasyfikowano 37 stacji to jest o dziesięć więcej niż w 2019 roku. Koleżanki i Koledzy z Oddziału przeprowadzili 12530 łączności, jest to, około 100% więc, niż w poprzednim roku. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze klasyfikacji Oddziałów. Koledzy SP2QG oraz SP2GJI zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Serdecznie gratulujemy kolegom wyników. Z tego miejsca raz jeszcze Zarząd dziękuje wszystkim uczestnikom zawodów SPDX CONTEST 2020 za udział i nawiązanie znaczącej ilości łączności.
Tegoroczny SPDX Contest cieszył się dużym zainteresowaniem. W zawodach uczestniczyło 1109 stacji polskich, a z zagranicy brało udział 3241 stacji nadawczych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom z Oddziału za godne reprezentowanie Naszego Oddziału na pasmach radiowych. Wyniki, jakie osiągnęli nasi przedstawiciele w zawodach poinformujemy w kolejnych informacjach lokalnych Oddziału Bydgoskiego PZK.
Roman SP2GTJ

 

8. Pomimo luzowania obostrzeń pamiętajcie, że wolny czas podczas przebywania w „obywatelskiej kwarantannie” można wypełnić uczestnictwem w zawodach organizowanych w najbliższym miesiącu. Oto wykaz niektórych z nich:
a)    17 lipca – Zawody Grunwaldzkie – 16:00 UTC na paśmie 80 m
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=860
b)    1 sierpnia – W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 (CW/SSB)  – 15:01 UTC,
http://www.wotpzk.org.pl/PW%202017/regulamin_powstania_2017.pdf
c)    8 sierpnia – Zawody Militarne – 15:00 UTC,
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=788
d)    15 sierpnia – Kamykowe wici – 15:00 UTC.
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=869
e)    15 sierpnia – Zawody Warszawskie - Bitwa Warszawska 1920 – 15:00 UTC (?) kolizja – w trakcie uzgodnienia godzina zawodów
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=705

Oraz wiele innych, których regulaminy znajdują się na stronie dedykowanej zawodom logSP – adres https://logsp.pzk.org.pl/?page=news

 

9. Zainteresowanym podpowiadamy, że na stronie Zarządu Głównego dostępne są Komunikaty PZK. Wiele dzieje się w naszej organizacji i o podejmowanych inicjatywach środowisk krótkofalarskich z całego kraju można się tam dowiedzieć. 

 

Dziękuję za wysłuchanie informacji i zapraszam do krótkich łączności potwierdzających słyszalność.

Zespół redakcyjny:
Roman SP2GTJ, Witek SP2JBJ
Czytający Informacje Lokalne: Grzegorz SQ2HCK